KOYO Gözleg sözi

Netijeler, Hytaýyň önümçiligini dünýä görkezýär

KOYO önümleri dünýäniň 122 ýurdunda gowy satyldy, has gowy durmuşy goldaýarys

Biz kim

2002-nji ýylda Kunşan şäherinde döredilen Koyo Lift Co., Ltd., lift dizaýny, gözleg we önümçilik, önümçilik, satuw, gurnama we tehniki hyzmaty birleşdirýän häzirki zaman lift kärhanasydyr.2015-nji ýylyň dekabrynda başlyk Wan Mingfunyň ýolbaşçylygynda Günorta Afrika hökümetiniň hemaýatkäri we hyzmatdaşy hökmünde kompaniýa topary Prezident Si Szinpin bilen Hytaý-Afrika hyzmatdaşlygy forumynyň sammitine gatnaşdy.KOYO, sammitdäki ýeke-täk milli marka lift kärhanasydyr.

222

Kompaniýa Germaniýanyň iň ösen lift tehnologiýasy bilen tanyşdyrýar we dünýä derejesindäki önümçilik enjamlaryny kabul edýär.Germaniýanyň ajaýyp önümçilik tehnologiýasyna eýerip, kompaniýa Hytaýyň adaty estetikasynyň aýratynlyklaryny birleşdirýär we Kunşan önümçilik bazasynda içerde we daşary ýurtly ulanyjylar üçin ýokary hilli liftleri döredýär.Kompaniýa milli goşa lift öndürmek we gurnamak ygtyýarnamasyny aldy we ISO9001 önümiň hil ulgamyny, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamyny, hünär saglygy we howpsuzlygy bahalandyrmak seriýasy 18001 (OHSAS18001) we German TUV (Technischen) tarapyndan berlen CEewropa CE halkara ulgam sertifikatyny aldy. Uberwachungs-Wereine).Kompaniýa, milli ýokary tehnologiýaly kärhana we ykrar edilen önümiň hili üçin iň meşhur on kärhana kärhanasynyň hataryna goşuldy.

tongyo (19)

KOYO lifti, 128,000 inedördül metr meýdany öz içine alýan doly akylly awtomatiki önümçilik bazasyny döretdi.Taslanan ýyllyk önümçilik kuwwaty 30,000 lift we 13,000 eskalator.Jemi beýikligi 139m bolan häzirki ultra-ýokary standart lift synag diňleriniň birini gurmagyna garaşylýar.Täze zawod 2016-njy ýylda resmi taýdan ulanylmaga berler. Onuň artykmaçlygy, dünýädäki iň ösen awtomatiki önümçilik enjamlaryny, esasan, standart liftleri we eskalatorlary öndürýär.Şeýle hem 200 metrlik gorizontal aralyk awtomatiki ýörelgeleri öndürip biler.

KOYO elmydama "müşderiniň isleglerine ünsi jemlemek, üznüksiz täzelik we üýtgeşiklik girizmek" iş syýasatyny ýöredýär, "täsirli, çalt, tekiz we ýokary hilli" hyzmat düşünjesini goldaýar we ýokary hilli önümler bilen ösýän bazar islegini yzygiderli kanagatlandyrýar. we hünär hyzmatlary.Kompaniýa "ýaşyl daşky gurşawy goramak, ylmy we tehnologiki innowasiýa" ussatlygy bilen ösýär.Şol bir wagtyň özünde, pragmatiki, ak ýürekli we joşgunly garaýyş bilen içerde we daşary ýurtlarda ulanyjylara hyzmat etmegini dowam etdirer.

tongyo (17)

Missiýa , görüş we esasy baha

Wezipe

“Hytaýda öndürildi” wezipesini ýerine ýetiriň

Görüş

Innowasiýa tehnologiýasy, berk hil we netijeli hyzmat bilen has gowy durmuşda ýaşaň

Esasy baha

Gowy durmuşyň tarapdary

Şygar

Gowy durmuşy goldaň

Näme üçin bizi saýlaýarys?

Iş artykmaçlygy

1. Germaniýanyň awtoulag senagatynyň VDA6.3 hil ülňülerine ýeten we Germaniýanyň TUV üç-bir ulgam sertifikatyndan geçen ilkinji kompaniýa.Önümçiligi wizual Kanban dolandyryşyny kabul edýär.Dünýädäki iň ösen awtomatiki akym önümçilik liniýasy.

2. Ajaýyp gözleg we dizaýn topary, bakalawr we gözleg işgärleri 80% -den gowrak, aspirantlar bolsa 10% -i düzýär.

20220224140812

Önümiň artykmaçlygy

1. Awtoulag çarçuwasy, agramy çarçuwasy we beýleki esasy gurluş esbaplary kebşirlenýär ýa-da kanal polat bilen bölünýär, beýleki öndürijiler esasan polat plastinka egilmesini ulanýarlar.Mundan başga-da, liftiň agramy beýleki öndürijileriňkiden has agyr.

2. Her önümçilik jikme-jikliklerine üns bermek
(1) vhli nurbatlar 8.8-nji derejeden ýokary güýçli nurbatlardyr
2

3. Liftde durnukly we amatly duýgy getirmek üçin ýokary takyklykly berk ýol görkeziji demir kabul edilýär.

Kärhana görkezişi

Marka taryhy

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008-nji ýyl
2009
2010-njy ýyl
2011-nji ýyl
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

KOYO Lift Co., LTD döredildiia_200000017

Germaniýa Koln demir ýol menziliia_200000018

27.3 ° eskalatory ösdüriň we Italiýanyň Sisiliýa metrosy taslamasynda ulanyňia_200000019

Italiýa Milano halkara howa menziliSouthewropada Günorta Afrikada halkara howa menziliniň taslamasynda ýeňiji bolan ilkinji hytaý lift kärhanasy döredildiia_200000020

4 m / s, 8units topary dolandyryşy, VVVF ýolagçy liftini ösdüriňia_200000021

KYM seriýaly lifti we eskalator dolandyryş ulgamyny ösdüriňia_200000022

2010 Günorta Afrika FIFA dünýä çempionatynyň üpjünçisi boluňia_200000023

90 ° açyk gapy ýolagçy liftini ösdüriňia_200000024

Wenesuela metro bekediniň taslamasyna ýetiňia_200000025

Awtoulag duralgasy ulgamy üçin önümçilik ygtyýarnamasyny alyňia_200000026

Şri-Lanka halkara howa menziliniň taslamasyna ýetiňia_200000027

140 gektar täze döwrebap zawod gurup başlaýaria_200000028

Meksika şäheriniň halkara howa menziliniň taslamasyna ýetiňia_200000029

“Milano World Expo” -y jemgyýetçilik transport hyzmaty bilen üpjün ediň, 150000 adama amatly bolar. Amerikan howa menziliAchi-de liftlere we eskalatorlara çözgüt hödürleýän ilkinji hytaý kärhanasyia_200000030

Italiýa metro bekediniň durkuny täzelemek taslamasyna ýetiňia_200000031

KOYO halkara distribýutor konferensiýasyia_200000032

Estoniýa Tallinn halkara howa menzilinde Eskalator taslamasynda ýeňiji boldytaryh (1)

ABŞ-nyň Filadelfiýa şäherinde tamamlanan GIANT azyk dükanlary taslamasy.Hytaý Guýang ýokary tizlikli demir ýol menzili taslamasy tamamlandy.taryh (3)

Meksika howa menziliniň taslamasy tamamlandytaryh (5)

Kompaniýanyň abraýy

KOYO önümleri dünýäniň 122 ýurdunda gowy satyldy, has gowy durmuşy goldaýarys

Hyzmatdaş müşderi

Müşderilere hyzmat etmek möhümdir, ýürek bilen işlemek has möhümdir

 • 20210401143841_926
 • 20210401144024_713
 • 20210401144100_751
 • 20210401144115_447
 • 20210401144129_471
 • 打印
 • 20210401144158_106
 • 打印
 • 打印
 • 20210421110859_901
 • 20210421110919_568
 • 打印
 • 打印