Gowy durmuşy goldaň

Innowasiýa tehnologiýasy, has gowy durmuşy goldamak üçin berk hil we täsirli hyzmat bilen

Locationerleşýän ýeri : Öý
 • Adaty hyzmat
 • Adaty hyzmat

  1618972826964815

  Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin KOYO adaty tehniki hyzmatyň birnäçe görnüşini hödürleýär.

  Yzygiderli tehniki hyzmat: liftler we eskalatorlar iki hepdede bir gezek saklanýar we KOYO kompaniýasynyň tehniki hyzmat düzgünleri wagtal-wagtal ýerine ýetirilýär.

  Bellenen tehniki hyzmat: yzygiderli tehniki hyzmatdan başga-da, lift üçin günüň dowamynda nobatçylyk hyzmatyny etmek üçin ýörite işgärler bellener.

  Aralyk tehniki hyzmat: yzygiderli ýa-da bellenen tehniki hyzmatdan başga-da, käbir ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmak üçin goşmaça töleg ýok.

  Doly tehniki hyzmat: yzygiderli ýa-da bellenen tehniki hyzmatdan başga, liftdäki polat simden, kabelden we awtoulagdan başga ähli ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmak üçin goşmaça töleg alynmaýar;eskalatordaky tutawaç kemerinden, basgançakdan, hereketlendirijiden we basgançak zynjyryndan başga ähli ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmak üçin goşmaça töleg ýok.