Netijeler, Hytaýyň önümçiligini dünýä görkezýär

Identaşaýyş, metro, howa menzili, ýokary tizlikli demir ýol, hassahanalar, banklar, uniwersitetler, ekspozisiýalar we ş.m. lifti durmuşyň möhüm giňişligine birleşdirýär

Locationerleşýän ýeri : Öý
  • Bejeriş we tehniki hyzmat
  • Bejeriş we tehniki hyzmat

    1618972513319166

    Ajaýyp eskalator hyzmaty

    "Öňünden gözden geçirmek we deslapky abatlamak arkaly öňüni alyş" hyzmaty we giňişleýin meýilleşdirilen lifti hyzmat etmek arkaly, KOYO liftleriň howpsuz we netijeli işlemegini üpjün edýär, müşderileriň emläkleriniň bahasyny gorap saklaýar we ýokarlandyrýar.Hünärmen hyzmat toparymyz bar we ähli tehniki işgärler KOYO-dan iş ýerinde berk bilim aldylar.Hyzmat ulgamymyz, müşderileriň dürli isleglerine görä ajaýyp lift hyzmat çözgütlerini hödürleýän Hytaýyň 122 ýurduny öz içine alýar.KOYO-da öňüni alyş tehniki usullaryny ösdürmäge, gündelik tehniki hyzmatda enjamlaryň näsazlyk derejesini azaltmaga we liftiňizi hemişe iň gowy ýagdaýda saklamaga çalyşýarys.